Archiv zasedání (2005 - 2006)

5. 5. 2005 13:41

Program 161. zasedání LRV

dne 5. května 2005

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV, které bude upraveno podle výsledku dnešního zasedání.

2. Návrh zákona o některých druzích veřejné podpory kultury a o změně některých zákonů
Předkladatel: ministr kultury Pavel Dostál

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

3. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění
Předkladatel: předseda Komise pro cenné papíry ing. Pavel Hollmann, MBA

LRV potvrzuje stanovisko pracovní komise LRV pro soukromé právo ze dne 1. 3. 2005 k návrhu novely vyhlášky č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění, v části napadané předkladatelem KCP, ve které komise požaduje, aby v přílohách k této vyhlášce byla doplněna diakritická znaménka.
LRV souhlasila s tím, aby § 6 vyhlášky byl doplněn odst. 5 v tomto znění:
"5) Zpráva nebo informace, uvedená v § 2 až 5 poskytovaná v elektronické podobě ve formě datové zprávy, se vyhotovuje bez diakritických znamének.".

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter