Tiskové zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 205

27. 11. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala ochranou oznamovatelů a implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Legislativní rada vlády na svém 246. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 26. listopadu 2020 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednávala návrh zákona o ochraně oznamovatelů a s ním související návrh doprovodného změnového zákona a dále návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

celý text zprávy

13. 11. 2020

LRV se zabývala problematikou podpory výzkumu, vývoje a inovací, energetiky a řízení souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů

Na programu 245. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 12. listopadu 2020 a které se z důvodů omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 uskutečnilo prostřednictvím videokonference, byl návrh novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, dále návrh věcného záměru energetického zákona a jako poslední bod návrh věcného záměru zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů.

celý text zprávy

22. 10. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala novelou zákona o zadávání veřejných zakázek

Legislativní rada vlády na svém 244. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 15. října 2020 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednávala návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

celý text zprávy

18. 9. 2020

LRV projednala právní úpravu občanských průkazů, problematiku elektronických komunikací a věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby

Na programu 243. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 17. září 2020 a které se z důvodů omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 uskutečnilo prostřednictvím videokonference, byl návrh nového zákona o občanských průkazech a s ním související návrh doprovodného změnového zákona, dále návrh novely zákona o elektronických komunikacích a jako poslední bod návrh věcného záměru zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby.

celý text zprávy

4. 9. 2020

Legislativní rada vlády se sešla nad zákonem o metrologii a věcným záměrem zákona o účetnictví

Legislativní rada vlády na svém 242. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 3. září 2020 v Hrzánském paláci, projednávala návrh zákona o metrologii a návrh věcného záměru zákona o účetnictví a dále se též zabývala návrhem na změnu v její pracovní komisi.

celý text zprávy

7. 8. 2020

Legislativní rada vlády se opětovně zabývala rekodifikací stavebního práva

Legislativní rada vlády na svém 241. zasedání, které se vzhledem k rozsahu projednávané materie konalo ve dnech 6. a 7. srpna 2020 v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně, projednala upravené verze návrhů nového stavebního zákona a s ním souvisejícího doprovodného změnového zákona.

celý text zprávy

10. 7. 2020

Legislativní rada vlády se sešla nad problematikou azylu a pobytu cizinců na území ČR a výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu

Legislativní rada vlády na svém 240. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 9. července 2020 v Hrzánském paláci, projednávala návrh zákona obsahující novelu zákona o azylu a novelu zákona o pobytu cizinců na území České republiky a návrh věcného záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů.

celý text zprávy

26. 6. 2020

Legislativní rada vlády projednávala návrh rekodifikace stavebního práva

Na programu 239. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 25. června 2020 vzhledem k počtu zúčastněných členů Legislativní rady vlády, zástupců předkladatele a pozvaných hostů i vzhledem k významu projednávané materie v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně, byl návrh nového stavebního zákona a s ním související návrh doprovodného změnového zákona.

celý text zprávy

29. 5. 2020

Legislativní rada vlády se opětovně zabývala návrhem nové právní úpravy veřejných dražeb

Na programu 238. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 28. května 2020 a k němuž se část členů Legislativní rady vlády z důvodů přetrvávajících omezujících opatření na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 stejně jako na předchozí zasedání připojila prostřednictvím videokonference, byla upravená znění návrhu nového zákona o veřejných dražbách a s ním souvisejícího návrhu doprovodného změnového zákona.

celý text zprávy

15. 5. 2020

Legislativní rada vlády se opětovně zabývala zálohovým výživným a dále novelou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 14. května 2020 v budově Úřadu vlády ČR a část členů Legislativní rady vlády se z důvodů trvajících omezujících opatření na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 k zasedání připojila prostřednictvím videokonference. Legislativní rada vlády na tomto jednání projednala dva návrhů zákonů předložené vládě Ministerstvem práce a sociálních věcí. Konkrétně se jednalo o upravené znění návrhu zákona o zálohovém výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovém výživném) a dále o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 205