Tiskové zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 198

26. 6. 2020

Legislativní rada vlády projednávala návrh rekodifikace stavebního práva

Na programu 239. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 25. června 2020 vzhledem k počtu zúčastněných členů Legislativní rady vlády, zástupců předkladatele a pozvaných hostů i vzhledem k významu projednávané materie v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně, byl návrh nového stavebního zákona a s ním související návrh doprovodného změnového zákona.

celý text zprávy

29. 5. 2020

Legislativní rada vlády se opětovně zabývala návrhem nové právní úpravy veřejných dražeb

Na programu 238. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 28. května 2020 a k němuž se část členů Legislativní rady vlády z důvodů přetrvávajících omezujících opatření na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 stejně jako na předchozí zasedání připojila prostřednictvím videokonference, byla upravená znění návrhu nového zákona o veřejných dražbách a s ním souvisejícího návrhu doprovodného změnového zákona.

celý text zprávy

15. 5. 2020

Legislativní rada vlády se opětovně zabývala zálohovým výživným a dále novelou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 14. května 2020 v budově Úřadu vlády ČR a část členů Legislativní rady vlády se z důvodů trvajících omezujících opatření na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 k zasedání připojila prostřednictvím videokonference. Legislativní rada vlády na tomto jednání projednala dva návrhů zákonů předložené vládě Ministerstvem práce a sociálních věcí. Konkrétně se jednalo o upravené znění návrhu zákona o zálohovém výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovém výživném) a dále o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

celý text zprávy

6. 3. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala novelou občanského zákoníku, ochranou utajovaných informací a stavebními výrobky

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 5. března 2020 v budově Úřadu vlády ČR za účelem projednání tří návrhů zákonů; konkrétně se jednalo o návrh novely občanského zákoníku a občanského soudního řádu, dále návrh novely zákona o ochraně utajovaných informací a jako poslední bod byl projednán zcela nový návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb.

celý text zprávy

21. 2. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala zbraněmi a municí a dále novelou občanského zákoníku

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 20. února 2020 v budově Úřadu vlády ČR za účelem projednání čtyř návrhů zákonů; konkrétně se jednalo o návrh zcela nového zákona o zbraních a s ním související změnový zákon, dále pak návrh nového zákona o munici, a jako poslední bod byl projednán návrh novely občanského zákoníku.

celý text zprávy

20. 2. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala evidencí skutečných majitelů

Legislativní rada vlády se mimořádně sešla ve středu 19. února 2020 v budově Úřadu vlády ČR za účelem projednání zcela nového návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů.

celý text zprávy

7. 2. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala zálohovaným výživným a novelou zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 6. února 2020 v budově Úřadu vlády České republiky za účelem projednání tří návrhů zákonů; konkrétně se jednalo o zcela nový zákon o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě, dále o návrh novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o hazardních hrách, a posledním bodem programu zasedání Legislativní rady vlády měl být zcela nový zákon o evidenci skutečných majitelů.

celý text zprávy

20. 1. 2020

Prohlášení členů Legislativní rady vlády k pořadu Otázky Václava Moravce vysílanému dne 5. 1. 2020

Níže podepsání členové Legislativní rady vlády se důrazně ohrazují vůči nekorektním a zavádějícím tvrzením, která ze strany moderátora zazněla v pořadu Otázky Václava Moravce dne 5. 1. 2020 ve vztahu k Legislativní radě vlády a její činnosti.

celý text zprávy

10. 1. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala zákonem o prověřování zahraničních investic a novelou energetického zákona

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 9. ledna 2020 v budově Úřadu vlády ČR za účelem projednání dvou návrhů zákonů; konkrétně se jednalo o zcela nový zákon o prověřování zahraničních investic a dále o návrh novely energetického zákona.

celý text zprávy

13. 12. 2019

Legislativní rada vlády se opět zabývala právní úpravou hromadných žalob

Na posledním zasedání Legislativní rady vlády v r. 2019 byly projednávány návrh zákona o hromadném řízení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 198