Tiskové zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 213

2. 7. 2021

Legislativní rada vlády se zabývala důchodovou reformou a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Legislativní rada vlády na svém 254. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 1. července 2021 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednávala návrh mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nová pravidla pro testování zaměstnanců a návrh reformy důchodového pojištění sestávající ze tří samostatných návrhů zákonů.

celý text zprávy

18. 6. 2021

LRV se zabývala problematikou významné tržní síly při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a státní organizací Správa dálnic a silnic

Legislativní rada vlády na svém 253. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 17. června 2021 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednávala návrh novely zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití a návrh věcného záměru zákona o státní organizaci Správa dálnic a silnic.

celý text zprávy

7. 6. 2021

Legislativní rada vlády projednala novelu autorského zákona a opětovně se zabývala problematikou vyvlastnění

Legislativní rada vlády na svém 252. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 3. června 2021 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednala návrh novely autorského zákona a upravené znění návrhu věcného záměru zákona o vyvlastnění a dále se též zabývala návrhy změn v jejích pracovních komisích.

celý text zprávy

12. 3. 2021

Legislativní rada vlády projednala novelu zákona o sociálních službách

Legislativní rada vlády na svém 251. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 11. března 2021 a které se uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednala návrh novely zákona o sociálních službách a některých souvisejících zákonů.

celý text zprávy

3. 3. 2021

Legislativní rada vlády se zabývala problematikou vyvlastnění a léčiv

Legislativní rada vlády na svém 250. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 25. února 2021 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednávala návrh věcného záměru zákona o vyvlastnění a návrh novely zákona o léčivech.

celý text zprávy

12. 2. 2021

Legislativní rada vlády projednala návrhy změn v krizové legislativě a novelu zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Na programu 249. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 11. února 2021 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, byl návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, dále návrh novely krizového zákona a některých dalších zákonů a jako poslední bod návrh novely zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

celý text zprávy

17. 1. 2021

Legislativní rada vlády se zabývala problematikou přístupu k informacím

Na prvním zasedání Legislativní rady vlády v roce 2021, které se konalo ve čtvrtek 14. ledna 2021, byl projednáván návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím a některých souvisejících zákonů. Z důvodů přetrvávajících omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 se toto zasedání uskutečnilo opět prostřednictvím videokonference.

celý text zprávy

11. 12. 2020

Legislativní rada vlády se opětovně zabývala stavebními výrobky a jejich použitím do staveb

Na programu 247. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 10. prosince 2020 a které se z důvodů omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 uskutečnilo prostřednictvím videokonference, byl návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb.

celý text zprávy

27. 11. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala ochranou oznamovatelů a implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Legislativní rada vlády na svém 246. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 26. listopadu 2020 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednávala návrh zákona o ochraně oznamovatelů a s ním související návrh doprovodného změnového zákona a dále návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

celý text zprávy

13. 11. 2020

LRV se zabývala problematikou podpory výzkumu, vývoje a inovací, energetiky a řízení souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů

Na programu 245. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 12. listopadu 2020 a které se z důvodů omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 uskutečnilo prostřednictvím videokonference, byl návrh novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, dále návrh věcného záměru energetického zákona a jako poslední bod návrh věcného záměru zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 213