Tiskové zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 184

31. 7. 2019

Změny ve složení Legislativní rady vlády

Vláda svým usnesením ze dne 30. července 2019 č. 558 odvolala s účinností ke dni 31. srpna 2019 z funkce člena Legislativní rady vlády JUDr. Michala Votřela a s účinností ode dne 1. září 2019 jmenovala do funkce člena Legislativní rady vlády JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D.

celý text zprávy

31. 5. 2019

Změny ve složení Legislativní rady vlády

Vláda svým usnesením ze dne 27. května 2019 č. 368 odvolala s účinností ke dni 31. května 2019 z funkce člena Legislativní rady vlády JUDr. Tomáše Nevečeřala a s účinností od dne 1. června 2019 jmenovala do funkce člena Legislativní rady vlády prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc.

celý text zprávy

7. 5. 2019

Změna ve složení Legislativní rady vlády

Usnesením vlády ze dne 6. května 2019 č. 307 byla předsedkyní Legislativní rady vlády jmenována Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti.

celý text zprávy

18. 7. 2018

Změna ve složení Legislativní rady vlády

Usnesením vlády ze dne 18. července 2018 č. 471 byl předsedou Legislativní rady vlády jmenován JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., ministr spravedlnosti.

celý text zprávy

28. 7. 2017

Legislativní rada vlády doporučila schválit návrh zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu

Ve čtvrtek 27. července se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády ČR (LRV) pod vedením jejího předsedy, ministra pro lidská práva a legislativu Jana Chvojky. LRV měla na programu dva body. Z toho:

celý text zprávy

28. 6. 2017

Legislativní rada vlády schválila návrh daňového řádu

Ve čtvrtek 29. června 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu jediný bod:

celý text zprávy

4. 5. 2017

Legislativní rada vlády přerušila projednávání exekučního řádu

Ve čtvrtek 4. května 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu dva body:

celý text zprávy

6. 4. 2017

Legislativní rada vlády přerušila projednávání návrhu zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu dva body. Z toho:

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 184