Tiskové zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 178

28. 7. 2017

Legislativní rada vlády doporučila schválit návrh zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu

Ve čtvrtek 27. července se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády ČR (LRV) pod vedením jejího předsedy, ministra pro lidská práva a legislativu Jana Chvojky. LRV měla na programu dva body. Z toho:

celý text zprávy

28. 6. 2017

Legislativní rada vlády schválila návrh daňového řádu

Ve čtvrtek 29. června 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu jediný bod:

celý text zprávy

4. 5. 2017

Legislativní rada vlády přerušila projednávání exekučního řádu

Ve čtvrtek 4. května 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu dva body:

celý text zprávy

6. 4. 2017

Legislativní rada vlády přerušila projednávání návrhu zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu dva body. Z toho:

celý text zprávy

5. 4. 2017

Avízo: Legislativní rada vlády projedná návrh zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 6. dubna od 9:30 hodin. Rada dále projedná návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

celý text zprávy

9. 3. 2017

Legislativní rada vlády schválila věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Ve čtvrtek 9. března 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu dva body – z toho:

celý text zprávy

8. 3. 2017

Avízo: Legislativní rada vlády projedná věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 9. března od 9:30 hodin. Rada dále projedná návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon).

celý text zprávy

23. 2. 2017

Legislativní rada vlády doporučila schválit lesní zákon

Ve čtvrtek 23. února 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu čtyři body - z toho:

celý text zprávy

22. 2. 2017

Avízo: Legislativní rada vlády projedná zákon o realitním zprostředkování

Návrh zákona zákon o realitním zprostředkování má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 23. února od 9:30 hodin. Rada dále projedná návrh lesního zákona a zákona o myslivosti a také návrh zákona o platebním styku a s ním související změnový zákon.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 178