Tiskové zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 195

6. 3. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala novelou občanského zákoníku, ochranou utajovaných informací a stavebními výrobky

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 5. března 2020 v budově Úřadu vlády ČR za účelem projednání tří návrhů zákonů; konkrétně se jednalo o návrh novely občanského zákoníku a občanského soudního řádu, dále návrh novely zákona o ochraně utajovaných informací a jako poslední bod byl projednán zcela nový návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb.

celý text zprávy

21. 2. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala zbraněmi a municí a dále novelou občanského zákoníku

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 20. února 2020 v budově Úřadu vlády ČR za účelem projednání čtyř návrhů zákonů; konkrétně se jednalo o návrh zcela nového zákona o zbraních a s ním související změnový zákon, dále pak návrh nového zákona o munici, a jako poslední bod byl projednán návrh novely občanského zákoníku.

celý text zprávy

20. 2. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala evidencí skutečných majitelů

Legislativní rada vlády se mimořádně sešla ve středu 19. února 2020 v budově Úřadu vlády ČR za účelem projednání zcela nového návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů.

celý text zprávy

7. 2. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala zálohovaným výživným a novelou zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 6. února 2020 v budově Úřadu vlády České republiky za účelem projednání tří návrhů zákonů; konkrétně se jednalo o zcela nový zákon o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě, dále o návrh novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o hazardních hrách, a posledním bodem programu zasedání Legislativní rady vlády měl být zcela nový zákon o evidenci skutečných majitelů.

celý text zprávy

20. 1. 2020

Prohlášení členů Legislativní rady vlády k pořadu Otázky Václava Moravce vysílanému dne 5. 1. 2020

Níže podepsání členové Legislativní rady vlády se důrazně ohrazují vůči nekorektním a zavádějícím tvrzením, která ze strany moderátora zazněla v pořadu Otázky Václava Moravce dne 5. 1. 2020 ve vztahu k Legislativní radě vlády a její činnosti.

celý text zprávy

10. 1. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala zákonem o prověřování zahraničních investic a novelou energetického zákona

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 9. ledna 2020 v budově Úřadu vlády ČR za účelem projednání dvou návrhů zákonů; konkrétně se jednalo o zcela nový zákon o prověřování zahraničních investic a dále o návrh novely energetického zákona.

celý text zprávy

13. 12. 2019

Legislativní rada vlády se opět zabývala právní úpravou hromadných žalob

Na posledním zasedání Legislativní rady vlády v r. 2019 byly projednávány návrh zákona o hromadném řízení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení.

celý text zprávy

29. 11. 2019

Legislativní rada vlády se sešla nad problematikou obnovitelných zdrojů energie

Legislativní rada vlády na svém 229. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v budově Úřadu vlády ČR, projednávala návrh novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a návrh novely zákoníku práce.

celý text zprávy

14. 11. 2019

Legislativní rada vlády se zabývala návrhem nové právní úpravy veřejných dražeb

Na program 228. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 14. listopadu 2019, byl zařazen návrh nového zákona o veřejných dražbách a s ním související návrh doprovodného změnového zákona.

celý text zprávy

31. 10. 2019

Legislativní rada vlády projednala novelu občanského zákoníku

Na čtvrtek 31. října 2019 bylo svoláno zasedání Legislativní rady vlády za účelem projednání novely občanského zákoníku upravující některé otázky v souvislosti s podporou konsenzuálního řešení rodinněprávních záležitostí a upravující možnost postoupení pohledávky výživného. Legislativní rada vlády přijala stanovisko, ve kterém doporučuje vládě návrh zákona schválit ve znění připomínek obsažených v jejím stanovisku.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 195