Tiskové zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 180

7. 5. 2019

Změna ve složení Legislativní rady vlády

Usnesením vlády ze dne 6. května 2019 č. 307 byla předsedkyní Legislativní rady vlády jmenována Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti.

celý text zprávy

18. 7. 2018

Změna ve složení Legislativní rady vlády

Usnesením vlády ze dne 18. července 2018 č. 471 byl předsedou Legislativní rady vlády jmenován JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., ministr spravedlnosti.

celý text zprávy

28. 7. 2017

Legislativní rada vlády doporučila schválit návrh zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu

Ve čtvrtek 27. července se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády ČR (LRV) pod vedením jejího předsedy, ministra pro lidská práva a legislativu Jana Chvojky. LRV měla na programu dva body. Z toho:

celý text zprávy

28. 6. 2017

Legislativní rada vlády schválila návrh daňového řádu

Ve čtvrtek 29. června 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu jediný bod:

celý text zprávy

4. 5. 2017

Legislativní rada vlády přerušila projednávání exekučního řádu

Ve čtvrtek 4. května 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu dva body:

celý text zprávy

6. 4. 2017

Legislativní rada vlády přerušila projednávání návrhu zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu dva body. Z toho:

celý text zprávy

5. 4. 2017

Avízo: Legislativní rada vlády projedná návrh zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 6. dubna od 9:30 hodin. Rada dále projedná návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

celý text zprávy

9. 3. 2017

Legislativní rada vlády schválila věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Ve čtvrtek 9. března 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu dva body – z toho:

celý text zprávy

8. 3. 2017

Avízo: Legislativní rada vlády projedná věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 9. března od 9:30 hodin. Rada dále projedná návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon).

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 180