Tiskové zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 202

18. 9. 2020

LRV projednala právní úpravu občanských průkazů, problematiku elektronických komunikací a věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby

Na programu 243. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 17. září 2020 a které se z důvodů omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 uskutečnilo prostřednictvím videokonference, byl návrh nového zákona o občanských průkazech a s ním související návrh doprovodného změnového zákona, dále návrh novely zákona o elektronických komunikacích a jako poslední bod návrh věcného záměru zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby.

celý text zprávy

4. 9. 2020

Legislativní rada vlády se sešla nad zákonem o metrologii a věcným záměrem zákona o účetnictví

Legislativní rada vlády na svém 242. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 3. září 2020 v Hrzánském paláci, projednávala návrh zákona o metrologii a návrh věcného záměru zákona o účetnictví a dále se též zabývala návrhem na změnu v její pracovní komisi.

celý text zprávy

7. 8. 2020

Legislativní rada vlády se opětovně zabývala rekodifikací stavebního práva

Legislativní rada vlády na svém 241. zasedání, které se vzhledem k rozsahu projednávané materie konalo ve dnech 6. a 7. srpna 2020 v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně, projednala upravené verze návrhů nového stavebního zákona a s ním souvisejícího doprovodného změnového zákona.

celý text zprávy

10. 7. 2020

Legislativní rada vlády se sešla nad problematikou azylu a pobytu cizinců na území ČR a výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu

Legislativní rada vlády na svém 240. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 9. července 2020 v Hrzánském paláci, projednávala návrh zákona obsahující novelu zákona o azylu a novelu zákona o pobytu cizinců na území České republiky a návrh věcného záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů.

celý text zprávy

26. 6. 2020

Legislativní rada vlády projednávala návrh rekodifikace stavebního práva

Na programu 239. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 25. června 2020 vzhledem k počtu zúčastněných členů Legislativní rady vlády, zástupců předkladatele a pozvaných hostů i vzhledem k významu projednávané materie v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně, byl návrh nového stavebního zákona a s ním související návrh doprovodného změnového zákona.

celý text zprávy

29. 5. 2020

Legislativní rada vlády se opětovně zabývala návrhem nové právní úpravy veřejných dražeb

Na programu 238. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 28. května 2020 a k němuž se část členů Legislativní rady vlády z důvodů přetrvávajících omezujících opatření na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 stejně jako na předchozí zasedání připojila prostřednictvím videokonference, byla upravená znění návrhu nového zákona o veřejných dražbách a s ním souvisejícího návrhu doprovodného změnového zákona.

celý text zprávy

15. 5. 2020

Legislativní rada vlády se opětovně zabývala zálohovým výživným a dále novelou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 14. května 2020 v budově Úřadu vlády ČR a část členů Legislativní rady vlády se z důvodů trvajících omezujících opatření na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 k zasedání připojila prostřednictvím videokonference. Legislativní rada vlády na tomto jednání projednala dva návrhů zákonů předložené vládě Ministerstvem práce a sociálních věcí. Konkrétně se jednalo o upravené znění návrhu zákona o zálohovém výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovém výživném) a dále o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

celý text zprávy

6. 3. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala novelou občanského zákoníku, ochranou utajovaných informací a stavebními výrobky

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 5. března 2020 v budově Úřadu vlády ČR za účelem projednání tří návrhů zákonů; konkrétně se jednalo o návrh novely občanského zákoníku a občanského soudního řádu, dále návrh novely zákona o ochraně utajovaných informací a jako poslední bod byl projednán zcela nový návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb.

celý text zprávy

21. 2. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala zbraněmi a municí a dále novelou občanského zákoníku

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 20. února 2020 v budově Úřadu vlády ČR za účelem projednání čtyř návrhů zákonů; konkrétně se jednalo o návrh zcela nového zákona o zbraních a s ním související změnový zákon, dále pak návrh nového zákona o munici, a jako poslední bod byl projednán návrh novely občanského zákoníku.

celý text zprávy

20. 2. 2020

Legislativní rada vlády se zabývala evidencí skutečných majitelů

Legislativní rada vlády se mimořádně sešla ve středu 19. února 2020 v budově Úřadu vlády ČR za účelem projednání zcela nového návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 202