Archiv zasedání (2005 - 2006)

12. 5. 2005 13:39

Program 162. zasedání LRV

dne 12. května 2005

1. Návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
Předkladatel: ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka a ministr zahraničních věcí JUDr. Cyril Svoboda

LRV doporučila, aby vláda návrhy obou zákonů schválila ve znění stanoviska LRV, které bude upraveno podle závěrů ze zasedání LRV dne 12. 5. 2005.

2. Upravené znění návrhu zákona o nuceném omezení a nuceném přechodu práv k pozemkům a stavbám (zákon o vyvlastnění)
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek

Přerušeno. 156. zasedání LRV dne 17. a 18. března 2005.
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV a jeho přílohy; stanovisko LRV bude dopracováno Odborem vládní legislativy za konzultační pomoci pracovní skupiny LRV ve složení JUDr. Bureš (jako organizátor skupiny), prof. Švestka a JUDr. Drápal (za NS ČR) a za účasti MMR.

3. Dokončení projednávání návrhu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek, ministr vnitra Mgr. František Bublan a ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek

Pokračování. 156. zasedání LRV dne 17. a 18. března 2005; 157. zasedání LRV dne 24. března 2005
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV a jeho přílohy, které budou dopracovány podle výsledku jednání LRV dne 12. 5. 2005.

4. Návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících se stavebním zákonem
Předkladatel. ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek, ministr vnitra Mgr. František Bublan a ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek

Pokračování. 156. zasedání LRV dne 17. a 18. března 2005; 157. zasedání LRV dne 24. března 2005
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV a jeho přílohy; stanovisko bude dopracováno Odborem vládní legislativy za konzultační pomoci pracovní skupiny uvedené v závěru k bodu 2, rozšířené o JUDr. Jindřicha. Účast MMR je nutná.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter