Programy zasedání a výsledky

18. 2. 2016 11:07

Program 173. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 25. února 2016

1. Upravené znění návrhu zákona o státním zastupitelství (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.) - č.j. 1276/15.

LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

2. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán) - č.j. 1277/15.

LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

3. Právní postavení předsedy a místopředsedů Energetického regulačního úřadu

   a) Informace o právním postavení předsedy a místopředsedů Energetického regulačního úřadu (předkládá ministr vnitra Milan Chovanec) - č.j. 76/16;

   b) Informace o právním postavení předsedy Energetického regulačního úřadu (předkládá ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc.) - č.j. 134/16.

LRV se ztotožnila s návrhem vyjádření obsaženém v materiálu a zastává názor, že zákon o státní službě se na předsedu a místopředsedu Eneregetického regulačního úřadu nevztahuje.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter