Programy zasedání a výsledky

27. 5. 2019 16:38

Program 220. zasedání LRV 30. 5. 2019 a jeho výsledky

30. 5. 2019

1. Návrh změn v pracovní komisi Legislativní rady vlády - (předkládá Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády) - č.j. 16906/2019-UVCR

LRV souhlasila s navrhovanými změnami v jejích pracovních komisích.

 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů -  (předkládá Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády)  - č.j. 311/19

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování.

 

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony -  (předkládá doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)  - č.j. 346/19

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem úpravy jeho textu podle jejích připomínek ve spolupráci s vybranými členy Legislativní rady vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter