Jednání Rady

12. 12. 2002 20:20

Zasedání Rady dne 12. prosince 2002

Program zasedání Rady byl následující:

1. Návrh předsedy Rady na jmenování členů jednotlivých výborů Rady.
2. Stanovisko vlády k vyrozumění veřejného ochránce práv ve věci Stojkovič.
3. Stanovisko vlády k vyrozumění veřejného ochránce práv ve věci Fakiri.
4. Návrh zásad politiky vlády v oblasti migrace cizinců.
5. Informace pro Radu ohledně připomínek k návrhu na změnu zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR v znění pozdějších předpisů.
6. Různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty