Jednání Rady

13. 12. 2007 10:25

Zasedání Rady dne 13. prosince 2007

Program zasedání Rady byl následující:

1. Podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu ke sterilizacím prováděným v rozporu s právem.
2. Podnět Výboru pro občanská a politická práva k povinnosti skládat tzv. jistoty při podávání návrhu na předběžná opatření v občanském soudním řízení v neobchodních věcech.
3. Podnět Výboru pro práva cizinců k částečnému řešení situace cizinců pobývajících v České republice přechodně, kteří ztratili své zaměstnání.
4. Návrh ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny ke zřízení Výboru pro otázky sexuálních menšin Rady vlády ČR pro lidská práva.
5. Podnět Výboru pro práva dítěte ve věci porozvodového uspořádání péče o děti v souladu s Úmluvou o právech dítěte.
6. Podnět Výboru pro práva dítěte k právní úpravě řízení o popření otcovství podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů – návrh na systémové změny.
7. Statut a Jednací řád Výboru pro občanská a politická práva.
8. Různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter