Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Tato zpráva je pouze odkaz na dokument PDF