Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

   INTEGRAČNÍ TÝM:

Tématický blok

Vedoucí řešitelského týmu

Sociální politika

Iveta Šimiková (Výzkumný ústav MPSV)

Bydlení

Martina Štěpánková (RVLP)

Rómové na trh Práce

Jiří Winkler (Výzkumný ústav MPSV)

Vzdělávání

Iveta Němečková (MŠMT)

Spolupráce se samosprávami

Kateřina Jacques (RZRK)

Bezpečnostní aspekty romské integrace

Ivo Hlaváč PhD. (MV ČR)

Identita

Martina Gazdíková

Koordinátoři

Jiřina Bradová (Zlínský kraj)

Zdravotní politika

Libuše Nesvadbová (FNKV)

Romské ženy

Barbora Bukovská (Poradna pro občanství)

Diskriminace

Pavla Boučková (Poradna pro občanství)

 

Experti

 

Karel Holomek (Společnost Romů na Moravě)

 

Petr Víšek (Socioklub)

 

Jan Černý (Člověk v tísni)

 

Helena Balabánová (krajská koordinátorka Moravskoslezský kraj)

 

Miroslav Zima (DROM)

 

Ondřej Giňa (Grémium romských regionálních představitelů)

 

Karel Tomek (MŠMT)

 

Viktor Sekyt (RVZRK)

 

Koordinátor:

 

Czeslaw Walek (RVZRK)