Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

V současné době Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity je partnerem dvou mezinárodních projektů. Roma EDEM (Podpora integrace a rovného zacházení Romů a Travellerů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti) a Sastipen Program Snižování nerovností v zdravotní péči v romských komunitách. V průběhu roku 2004 probíhal v kanceláři Rady twinningový projekt Španělska a České republiky “Boj proti sociálnímu vyloučení romských komunit“.