Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

Předběžná sestava řešitelského týmu pro sociální politiku

 

·        prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Brno)

·        Mgr. Michal Vašečka (FSS MU Brno)

·        Miroslav Zima (Drom, romské středisko, Brno)

·        JUDr. Radovan Novotný (Úřad městské části Brno – střed, tajemník úřadu)

·        Jan Černý (Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., ředitel terénních programů)

·        Lýdie Poláčková (Magistrát města Ostrava, romská poradkyně)

·        Ing. Josef Holek (Krajský úřad libereského kraje, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin)

·        Phdr. Zdeňka Hášová (Magistrát města Brna, odbor sociální péče)

·        Mgr. Ludmila Sedláková (Městský úřad Blansko, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)

·        Roman Krištof (Interantional Organization for Migration, koordinátor programů)

·        JUDr. Jitka Tesařová (Magistrát města Brna, odbor sociální péče)

·        Ing. Petr Víšek (MPSV, odbor sociální politiky)

·        Ing. Magdalena Kotýnková (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha)

·        Katarína Klamková (IQ Roma servis, o.s., Brno, koordinátorka terénních sociálních pracovníků)

·        Mgr. Kateřina Klíčová (FSS MU Brno)