Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA