Aktuálně

12. 9. 2022 12:30

Jednání s Evropskou komisí k podpoře příprav a realizace národních reforem

Dne 8. září proběhla v prostorách Úřadu vlády jednání s delegací Evropské komise, resp. Generálního ředitelství pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM), vedené jejím generálním ředitelem Mariem Navou. Návštěva delegace DG REFORM proběhla v souvislosti s probíhající řádnou výzvou Nástroje pro technickou podporu (Technical Support Instrument, TSI). Nástroj TSI je přímo řízeným programem, který podporuje instituce veřejné správy členských států při přípravě a implementaci strukturálních reforem.

Jednání delegace DG REFORM se zástupci Sekce pro evropské záležitosti v čele s náměstkem Štěpánem Černým, 8. září 2022.
Jednání delegace DG REFORM se zástupci Sekce pro evropské záležitosti v čele s náměstkem Štěpánem Černým, 8. září 2022.
Delegace DG REFORM se nejprve setkala s národní koordinační autoritou pro nástroj TSI, tj. Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR (ÚV-SEZ), v čele s náměstkem pro řízení sekce Štěpánem Černým. Náměstek Černý ocenil dosavadní spolupráci a poděkoval DG REFORM za mimořádnou výzvu TSI, která proběhla na jaře tohoto roku v souvislosti s dopady války na Ukrajině. ČR byla v rámci této mimořádné výzvy velmi úspěšná, jelikož všechny projektové žádosti podané za ČR byly vybrány k podpoře. Zároveň obeznámil delegaci s aktuálně připravovanými projekty pro letošní řádnou výzvu TSI.

Jednání delegace DG REFORM s náměstkem ministra pro evropské záležitosti Markem Havrdou, 8. září 2022.
Jednání delegace DG REFORM s náměstkem ministra pro evropské záležitosti Markem Havrdou, 8. září 2022.
Generální ředitel Nava se během návštěvy ČR setkal také s náměstkem ministra pro evropské záležitosti Markem Havrdou, který informoval členy delegace DG REFORM o národních prioritách v souvislosti s aktuálními výzvami, kterým ČR čelí. Náměstek Havrda vyzdvihl potřebu reforem a řešení zakládajících se na principu evidence-based přístupu v reakci na tyto výzvy a poděkoval DG REFORM za veškerou dosavadní podporu projektům českých institucí veřejné správy. Současně ocenil výběr tematických oblasti pro tzv. vlajkové projekty TSI (předvyplněné projektové žádosti odrážející potřeby členských států) jako velmi přínosné pro potřeby ČR. V souvislosti s reformním úsilím EU pak zdůraznil potřebu posuzování dopadů jednotlivých opatření či zefektivnění veřejné správy.

Součástí návštěvy DG REFORM byla i jednání s náměstkem Ministerstva financí Jiřím Valentou, náměstkem Ministerstva průmyslu a obchodu Marianem Piechou a náměstkyní Ministerstva pro místní rozvoj Danielou Grabmüllerovou, kteří delegaci DG REFORM představili návrhy svých projektů pro letošní řádnou výzvu nástroje TSI. Zároveň se delegace DG REFORM setkala se zástupci Ministerstva vnitra a Finančního analytického úřadu. V rámci jednání DG REFORM s Ministerstvem průmyslu a obchodu pak byly projednávány možnosti podpory z nástroje TSI v souvislosti s implementací Národního plánu obnovy.

ČR se zúčastnila všech vyhlášených řádných výzev i mimořádných výzev nástroje TSI a jeho předchůdce Programu na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme, SRSP). DG REFORM projekty podané za ČR  dlouhodobě hodnotí jako velmi kvalitní.

V souvislosti s letošní řádnou výzvou aktuálně probíhají přípravy projektových žádostí ze strany institucí veřejné správy s termínem pro odeslání na ÚV-SEZ do 7. října 2022. Zájemci z řad institucí veřejné správy mají zároveň stále možnost využít technických konzultací s DG REFORM za účelem zvýšení šancí pro výběru projektů k podpoře.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie