Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

11. 5. 1999 11:38

Záznam 7. schůze Bezpečnostní rady státu, 4. 5. 1999

            (přijata usnesení č. 32-34)

Schůzi Bezpečnostní rady státu řídil předseda vlády a předseda Rady Miloš Zeman. Jednání se uskutečnilo jako výjezdní v prostoru Vojenské akademie v Brně. Členové Rady se současně zúčastnili zahájení veletrhu IDET 99.

Program:

  1. Koncepce výstavby resortu obrany (předložil ministr obrany),
  2. Informace o plnění usnesení Bezpečnostní rady státu č. 18/1999 k Zásadám informačního a komunikačního zabezpečení činnosti složek Integrovaného záchranného systému (předložil ministr vnitra),
  3. Organizační a materiální zabezpečení leteckých služeb v Integrovaném záchranném systému České republiky (předložil ministr vnitra),
  4. Různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty