Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

12. 1. 2009 13:34

Záznam ze schůze BRS konané dne 19. 12. 2008

(přijata usnesení č. 41 - 49)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Mirek Topolánek (dále jen „předseda BRS“).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti

BRS vyslechla informace přednesené předsedou BRS, ministryní obrany a politickým ředitelem Ministerstva zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 41.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

2. Objekty navrhované k určení za objekty důležité pro obranu státu

BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 42.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

3. Plán operační přípravy státního území České republiky 2009 – 2012

BRS projednala materiál předložený ministryní obrany  a přijala

usnesení č. 43.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

4. Plán cvičení orgánů krizového řízení na léta 2009 – 2011

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 44.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

5. Informace o stavu implementace Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky

BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 45.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

6. Informace o inspekci Bezpečnostního úřadu NATO v České republice v dubnu 2008

BRS projednala materiál předložený ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala

usnesení č. 46.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

7. Informace o některých konkrétních opatřeních v přípravě bezpečnostního zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie při konání akcí Evropské unie v Bruselu

BRS projednala materiál předložený ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala

usnesení č. 47.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

8. Informace o plnění úkolů uložených v bodě II/1 usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. listopadu 2003 č. 82/D

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

usnesení č. 48/D.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

9. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2009 s výhledem na 2. pololetí 2009  

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

usnesení č. 49.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

 

Pro informaci:

1. Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2009 – 2010

2. Návrh řešení problematiky budování záložních krizových pracovišť

3. Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k aktuálním otázkám zajišťování bezpečnosti České republiky, konané dne 13. listopadu 2008

4. Informace o závěrech k návrhu studie „Mobilního předsunutého pracoviště krizového štábu“

5 Průběžná informace o stavu plnění úkolů za rok 2008 dle usnesení vlády č. 170 ze dne 25. února 2008 – řešení problematiky kritické infrastruktury.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty