Záznamy z jednání

24. 11. 2009 13:05

Záznam ze schůze BRS konané dne 19. listopadu 2009

(usnesení č. 35)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Jan Fischer, CSc. (dále jen „předseda BRS“).

            

1. Informace o vakcinační strategii pro očkování vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009 v České republice a návrh dalšího postupu

 

BRS projednala materiál předloženýministryní zdravotnictví a přijala

u s n e s e n í    č. 35.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty