Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

11. 6. 2007 11:43

Záznam ze schůze BRS konané dne 22. 5. 2007

(přijata usnesení č. 19 - 24)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Mirek Topolánek (dále jen „předseda BRS“) a v jeho nepřítomnosti ji v bodech č. 10 b) a 10 c) řídil první místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek (dále jen „první místopředseda vlády“).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti
BRS vyslechla informace přednesené ministrem zahraničních věcí, ministryní obrany, předsedou BRS a místopředsedou vlády pro evropské záležitosti a přijala

usnesení č. 19
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

2. Zpráva o stavu reformy ozbrojených sil České republiky
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

usnesení č. 20.
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

3. Informace o plnění úkolů uložených v bodě č. II/1 usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. listopadu 2003 č. 82/D
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 21/D.
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

4. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2006
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 22.
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

5. Informace o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací za rok 2006
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 23.
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

6. Harmonogram novelizace Bezpečnostní strategie České republiky
Materiál byl stažen z programu.

7. Změna Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP)
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 24.
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

Pro informaci:

1. Informace o stavu revize Dohody o odškodnění civilních leteckých provozovatelů, vlastníků a pronajímatelů za využití jejich letadel v době krize a války.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty