Záznamy z jednání

13. 4. 2007 11:22

Záznam ze schůze BRS konané dne 3. 4. 2007

(přijata usnesení č. 8 - 18)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Mirek Topolánek (dále jen „předseda BRS“) a v jeho nepřítomnosti ji v bodech č. 10 b) a 10 c) řídil první místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek (dále jen „první místopředseda vlády“).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti
BRS vyslechla informace přednesené ministrem zahraničních věcí, ministryní obrany, předsedou BRS a místopředsedou vlády pro evropské záležitosti a přijala

usnesení č. 8
Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

2. Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví v České republice
BRS projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala

usnesení č. 9.
Z 10 přítomných členů BRS hlasovalo 10 pro.

3. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2006 (ve srovnání s rokem 2005)
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 10.
Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

4. Analýza aktuální úrovně zajištění kybernetické bezpečnosti České republiky
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 11.
Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

5 .Zpráva o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2006
BRS projednala materiál předložený ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala

usnesení č. 12.
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

6. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího užití
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 13.
Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

7. Zpráva o fungování národního kontrolního režimu nakládání s rizikovými materiály
Materiál byl stažen z programu schůze.

8. Návrhy možností zdokonalení národního kontrolního režimu nakládání s vybranými rizikovými komoditami
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 14.
Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

9. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2006
BRS projednala materiál předložený předsedou Bezpečnostní rady státu a přijala

usnesení č. 15.
Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

10. Různé.

a) Komplexní analýza k záměru převzít Českou republikou vedoucí roli v Provinčním rekonstrukčním týmu v Afghánistánu v rámci operace NATO ISAF a návrh na doporučení
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 16.
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

b) Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2008 a léta následující
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 17.Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

c) Zpráva o návrhu a realizaci systémových opatření k předcházení nežádoucím situacím v souvislosti s nezákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady
BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 18.
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

Pro informaci:

1. Výroční zpráva Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP) za rok 2006.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty