Záznamy z jednání

15. 11. 2007 10:38

Záznam ze schůze BRS konané dne 6. 11. 2007

(přijata usnesení č. 44 - 50)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Mirek Topolánek (dále jen „předseda BRS“) a v jeho nepřítomnosti ji v bodech č. 3) až 5) řídil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas. První dva body programu schůze se uskutečnily za účasti prezidenta republiky Václava Klause.

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti
BRS vyslechla informace přednesené ministryní obrany, prvním náměstkem ministra zahraničních věcí a prvním náměstkem ministra vnitra a přijala

usnesení č. 44.
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

2. Analýza možných scénářů vývoje v Kosovu a jejich bezpečnostního dopadu na Českou republiku
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 45.
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

3. Legislativní a technicko-organizační opatření k zjednodušení a zefektivnění systému ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v České republice
BRS projednala materiál předložený ředitelem Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „NBÚ“) a přijala

usnesení č. 46.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

4. Směrnice k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování dokumentace
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 47.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

5. Přehled objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného státu mohou být napadeny
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 48.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

6. Informace o plnění optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 49.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

7. Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 50.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

Pro informaci:
1. Informace o realizaci Informačního systému krizového řízení

2. Informace o stavu civilní připravenosti členských a partnerských států NATO – vyhodnocení Dotazníku CNP NATO (CEPQ) 2006

3. Informace o pracovní poradě sekretariátu Bezpečnostní rady státu a vybraných resortů s tajemníky bezpečnostních rad krajů k aktuálním otázkám zajišťování bezpečnosti České republiky, uskutečněné ve dnech 18. a 19. října 2007.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty