Aktuality

31. 7. 2014 22:32

Informace o vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015

Informace o vyhlášení dotačního řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2015.

Dotační řízení pro program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků bude vyhlášeno v měsíci srpnu.

Důvodem je probíhající revize Směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 19/2011 o poskytování neinvestičních dotací v oblasti lidských práv, v platném znění, do níž bude začleněn dotační program Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, který byl k 1.7.2014 delimitován na Úřad vlády z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Děkujeme za pochopení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter