Dotace

Výsledky dotačního řízení pro rok 2023 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Pro rok 2023 bylo podáno celkem 18 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 11 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta a 7 žádosti o dotaci bylo zamítnuto. V příloze naleznete tabulku se seznamem žadatelů o dotaci včetně názvu jejich projektu, výše poskytnuté dotace, výše požadované dotace a průměrný počet bodů, který obdrželi jednotliví žadatelé o dotaci při hodnocení jejich žádostí. 

Více informací


Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 9. září 2022 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2023, čj. 31908/2022-UVCR.

Více informací.


Prezentace ze semináře pro žadatele o dotace Úřadu vlády ČR v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2023

Dne 31. srpna 2022 se uskutečnil ONLINE seminář pro žadatele o dotace Úřadu vlády ČR v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2023. Prezentace ze semináře je k dispozici ke stažení zde.


Pozvánka na ONLINE seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2023

Úřad vlády ČR, Odbor pro lidská práva a ochranu menšin si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k dotačnímu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2023.

Termín konání: 31.08.2022 13:00–15:00 hod.

Více informací


 

Výsledky dotačního řízení pro rok 2022 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Pro rok 2022 bylo podáno celkem 19 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 12 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta a 7 žádosti o dotaci bylo zamítnuto. V příloze naleznete tabulku se seznamem žadatelů o dotaci včetně názvu jejich projektu, výše poskytnuté dotace, výše požadované dotace a průměrný počet bodů, který obdrželi jednotliví žadatelé o dotaci při hodnocení jejich žádostí. 

Více informací


 

Pozvánka na ONLINE seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022

Úřad vlády ČR, Odbor pro lidská práva a ochranu menšin si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k dotačnímu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022.

Termín konání: 26.08.2021 13:00–15:00 hod.

Více informací


Pozvánka na ONLINE seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022

Úřad vlády ČR, Odbor pro lidská práva a ochranu menšin si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k dotačnímu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022.

Termín konání: 26.08.2021 13:00–15:00 hod.

Více informací


 

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2022 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2021 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022, čj. 26887/2021-UVCR.

Více informací


 

Výsledky dotačního řízení pro rok 2021 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Pro rok 2021 bylo podáno celkem 25 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 17 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta a 8 žádosti o dotaci bylo zamítnuto. V příloze naleznete tabulku se seznamem žadatelů o dotaci včetně názvu jejich projektu, výše poskytnuté dotace, výše požadované dotace a průměrný počet bodů, který obdrželi jednotliví žadatelé o dotaci při hodnocení jejich žádostí. 

Více informací


Podklady ze Semináře pro žadatele o dotace ÚV ČR v oblasti lidských práv pro rok 2021

Ve dnech 25. a 27. srpna 2020 proběhl v Hrzánském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

Více informací: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/podklady-ze-seminare-pro-zadatele-o-dotace-uv-cr-v-oblasti-lidskych-prav-pro-rok-2021-183406/


Vyhlášení dotačního řízení na rok 2021 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 3. srpna 2020 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2021, čj. 21186/2020-UVCR.

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2021 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.


Pozvánka na seminář pro žadatele v dotačních programech Odboru lidských práv a ochrany menšin pro rok 2021

Seminář se uskuteční ve dnech 26. až 27. srpna 2020 od 9.30 h. do 14.30 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Více informací: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-v-dotacnich-programech-odboru-lidskych-prav-a-ochrany-mensin-pro-rok-2021-182611/


Informace pro příjemce dotací k realizaci aktivit a způsobilosti nákladů v době trvání nouzového stavu a v souvislosti s opatřeními proti COVID-19

Pokyn byl vytvořen pro příjemce dotací v rámci dotačních programů administrovaných Odborem lidských práv a ochrany menšin a Odborem rovnosti žen a mužů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a přijetím mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Více informací: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/informace-pro-prijemce-dotaci-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-nakladu-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu-a-v-souvislosti-s-opatrenimi-proti-co-181430/


Výsledky dotačního řízení pro rok 2020 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 11. května 2020 výsledky dotačního řízení v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2020.

Více informací: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vysledky-dotacniho-rizeni-pro-rok-2020-programu-podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-181424/


Vyhlášení dotačního řízení na rok 2020 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2019 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2020, čj. 23317/2019-UVCR.

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2020 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

Více informací: Výzva

5.8.2019