Pracovní orgány Rady vlády pro národnostní menšiny

Rada podle potřeby zřizuje z řad svých členů stálé výbory (v souladu s platným Statutem jde o Výbor Rady pro dotační politiku a Výbor Rady pro spolupráci s orgány samosprávy), jakož i dočasné pracovní skupiny (aktuálně působí pracovní skupina Rady pro rozhlasové národnostně menšinové vysílání a pracovní skupina Rady pro televizní národnostně menšinové vysílání). Výbor pro dotační politiku Statut Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny pro dotační politiku Jednací řád Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny pro dotační politiku Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy Statut Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny pro spolupráci s orgány samosprávy Jednací řád Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny pro spolupráci s orgány samosprávy