Aktuality

11. 5. 2020 13:44

Výsledky dotačního řízení pro rok 2020 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 11. května 2020 výsledky dotačního řízení v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2020.

Pro rok 2020 bylo podáno celkem 17 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 13 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta a 4 žádosti o dotaci byly zamítnuty. V příloze naleznete tabulku se seznamem žadatelů o dotaci včetně názvu jejich projektu, výše poskytnuté dotace, výše požadované dotace a průměrný počet bodů, který obdrželi jednotliví žadatelé o dotaci při hodnocení jejich žádostí. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty