Aktuality

6. 6. 2006 11:11

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005

Byla připravvována sekretariátem, zástupci národnostních menšin a příslušnými orgány státní správy a samosprávy od začátku tohoto roku. 17. května 2006 byla projednána Radou a po připomínkovém řízení byla dne 31. května 2006 předložena pro schůzi vlády. Ta ji projednala dne 7. června 2006 a přijala k ní usnesení č. 689.

Dokument je přístupný v kategorii Dokumenty Rady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter