Dokumenty Rady

31. 8. 2009 15:17

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 (English summary)

Zprava 2008 obalka

Byla projednána vládou ČR dne 29. června 2009 a přijato usnesení č. 845.

Dokument obsahuje anglické resumé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter