Publikace

10. 4. 2006 12:45

Sborník příspěvků ze semináře o implementaci zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin v ČR

Sborník příspěvků ze semináře o implementaci zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin v ČR

Koloděje, 2. prosince 2003, Praha 2004 (publikováno 23. 04. 2004).

Vydal sekretariát Rady ve spolupráci se sekretariátem Poradního výboru pro Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin Rady Evropy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter