Dotace

28. 11. 2017 16:02

Doporučení Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty region. či menšinových jazyků pro rok 2018

Zveřejňujeme přehled návrhů Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2018, která zasedala dne 22. 11. 2017.

Počet přijatých žádostí: 15
Počet žádostí vyřazených na základě zásadních formálních nedostatků: 0 

Doporučení Komise k udělení dotací z 22. listopadu 2017:
DOPORUČENÝCH: 14 
NEDOPORUČENÝCH: 1 

Doporučení jsou podkladem pro vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Konečné výsledky s částkami poskytnutých dotací budou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu vlády ČR po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyplacení finančních prostředků. Dále budou tyto informace zveřejněny v informačním systému vedeném Ministerstvem financí. 


Pro rok 2018 byl celkový požadavek 2.770.148 Kč, přičemž předpokládaná výše alokovaných prostředků pro tento dotační program činí 3.200.000 Kč. Komise doporučila podpořit projekty v celkové výši 2.586.888 Kč. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty