Jednání Rady

29. 3. 2011 10:34

Jednání Rady dne 22. března 2011

Program:
1. Jmenování místopředsedy Rady za veřejnou správu
2. Rada vlády pro národnostní menšiny – informace o aktuálním složení a o novelizaci jejího statutu
3. Druhá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice
4. Novelizace zákona o obcích – informace Ministerstva vnitra
5. Zástupce bulharské menšiny ve Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy
6. Příslušné Dotační programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Úřadu vlády
7. Monitorující návštěva k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin
8. Různé


Usnesení č. 104:
Rada doporučuje svému předsedovi, aby do funkce místopředsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny jmenoval zmocněnkyni vlády pro lidská práva, paní Mgr. Moniku Šimůnkovou.

Usnesení č. 105:
Rada doporučuje, aby po zapracování připomínek zaslaných před jednáním a přednesených na něm a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení byl předložen návrh Druhé periodické zprávy o plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v ČR pro jednání vlády.

Usnesení č. 106
Rada souhlasí se jmenováním Anny Rákoczi (maďarská menšina) do Výboru pro dotační politiku.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter