Jednání Rady

5. 3. 2013 9:15

Jednání Rady dne 28. února 2013

Program:

1. Dotační výběrová řízení 
Úřadu vlády (Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků)
     - schválení dotací na rok 2013
     - schválení dotačního programu na rok 2014 
ministerstva kultury (informace o průběhu výběrových řízení)
    - Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR
    - Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin
    - Program integrace romské komunity
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (informace o průběhu výběrových řízení)
    - Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy
    - Program integrace romské komunity
2. Analýza problému možného právního nároku menšin na zastoupení v Radě vlády pro národnostní menšiny a otázek souvisejících (prezentace autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
3. Příprava Zprávy o situaci národnostních menšin (informace o aktuálním stavu)
4. Příklad dobré praxe – bulharská menšina (prezentace projektu/projektů)
5. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter