Jednání Rady

14. 7. 2016 10:01

Usnesení Rady per rollam (červenec 2016)

Usnesení č. 178 (ze dne 13. července 2016):

Rada souhlasí se zněním jednacího řádu Výběrové dotační komise dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Hlasování:

ANO NE ZDRŽEL/A SE / NEHLASOVAL/A
23 0 0 / 9

Usnesení č. 179 (ze dne 13. července 2016):

Rada souhlasí se zněním zvláštních ustanovení směrnice Úřadu vlády o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv (Evropská charta regionálních či menšinových jazyků).

Hlasování:

ANO NE ZDRŽEL/A SE / NEHLASOVAL/A
23 0 0 / 9

Protokol z hlasování je uložen v sekretariátu Rady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter