Jednání Rady

1. 7. 2015 13:09

Usnesení Rady per rollam (květen - červen 2015)

Usnesení č. 160 (ze dne 6. května 2015):

Rada doporučuje svému předsedovi, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil vládě k projednání návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2014.

Hlasování:

ANO

NE

ZDRŽEL SE / NEHLASOVAL

22 0 0 / 10

 Usnesení č. 161 (ze dne 6. května 2015):

Rada doporučuje svému předsedovi, aby předložil Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2014 na jednání vlády jako informaci členům vlády.

Hlasování:

ANO NE ZDRŽEL SE / NEHLASOVAL
22 0 0 / 10

Usnesení č. 162 (ze dne 24. června 2015)

Rada souhlasí s návrhem obsahu dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2016.

Hlasování:

ANO NE ZDRŽEL SE / NEHLASOVAL
23 0 1 / 7

 Protokol z hlasování je uložen v sekretariátu Rady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter