Rada vlády pro národnostní menšiny

 

Výběrové dotační řízení MŠMT pro rok 2003
   Integrace romské komunity (Dokument fe fofmátu Acrobat PDF a Word)
   Podpora vzdělávání (Dokument fe fofmátu Acrobat PDF a Word)