Dotace

Dotační řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů je vyhlašováno Úřadem vlády České republiky. Program Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok je určen na výdaje spojené s realizací programů a aktivit těchto subjektů v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v souladu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů na léta 2014 - 2020.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2019 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici pod tímto odkazem: http://www.vlada.cz/cz/-168564.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici zde.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2017 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici zde.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2016 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici zde.

Informace o vyhlášení dotačního řízení na rok 2015 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů jsou k dispozici zde.


Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Hradecká, Odbor rovnosti žen a mužů, e-mail: hradecka.lucie@vlada.cz, tel.: 234 062 413