Členky a členové

29. 9. 2014 10:40

Členky a členové Rady vlády pro rovnost žen a mužů

Rada má celkem 31 členek a členů z řad ústředních orgánů státní správy, neziskového sektoru, akademické obce, sociálních partnerů a občanské společnosti. Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády ČR, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů. Ke dni 11. 7. 2018 se stal předsedou Rady Ing. Andrej Babiš.

Předseda Rady:

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády

Členky a členové:

 1. prof. JUDr. Helena Válková, Csc., zmocněnkyně vlády pro lidská práva (místopředsedkyně)
 2. PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., Česká ženská lobby (místopředsedkyně)
 3. PhDr. Marie Čermáková, Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i.
 4. JUDr. Martina Děvěrová, MPA, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 5. Ing. Vladimíra Drbalová, Svaz průmyslu a dopravy
 6. Ing. Michael Forman, Ministerstvo zemědělství
 7. PhDr. Jindřich Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 8. Mgr. Petra Havlíková, NESEHNUTÍ
 9. Mgr. Jana Chržová, Český svaz žen
 10. Mgr. Kateřina Jirková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 11. Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra
 12. Mgr. Rut Kolínská, Síť pro rodinu
 13. Mgr. Markéta Kos Mottlová, Fórum 50 %
 14. Mgr. Barbara Kubátová, zástupkyně Kanceláře veřejné ochránkyně práv
 15. Mgr. Jan Lišák, Ministerstvo spravedlnosti
 16. PhDr. Branislava Marvánová Vargová, nezávislá odbornice
 17. Ing. Zdeněk Novák, Ministerstvo kultury
 18. Mgr. Ing. Tomáš Pavlas, Otevřená společnost
 19. Mgr. Josef Petr, Liga otevřených mužů
 20. ​Ing. Zdeňka Pikešová, Ministerstvo pro místní rozvoj
 21. JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví
 22. Ing. Marek Rojíček, Ph.D., Český statistický úřad
 23. Bc. Helena Skálová, Gender Studies
 24. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 25. Ing. Radka Sokolová, Českomoravská konfederace odborových svazů
 26. Ing. Miloslav Stašek,  Ministerstvo zahraničních věcí 
 27. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 28. Ing. Karel Tyll, Ministerstvo financí
 29. Mgr. Michal Uhl, nezávislý odborník
 30. Ing. Petr Vančura, Ministerstvo obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter