Členky a členové

29. 9. 2014 10:40

Členky a členové Rady vlády pro rovnost žen a mužů

Rada má celkem 28 členek a členů z řad ústředních orgánů státní správy, neziskového sektoru, akademické obce, sociálních partnerů a občanské společnosti. Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády ČR, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů. Ke dni 11. 7. 2018 se stal předsedou Rady Ing. Andrej Babiš.

Předseda Rady:

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády

Členky a členové:

 1. Ing. Michael Forman, Ministerstvo zemědělství
 2. PhDr. Marie Čermáková, Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i.
 3. Ing. Vladimíra Drbalová, Svaz průmyslu a dopravy
 4. Mgr. Petra Havlíková, NESEHNUTÍ
 5. Mgr. Jana Chržová, Český svaz žen
 6. Mgr. Josef Petr, Liga otevřených mužů
 7. Mgr. Jana Hanzlíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 8. Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra
 9. Mgr. Rut Kolínská, Síť pro rodinu
 10. PhDr. Branislava Marvánová Vargová, nezávislá odbornice
 11. Mgr. Jan Lišák, Ministerstvo spravedlnosti
 12. Ing. Radka Sokolová, Českomoravská konfederace odborových svazů
 13. Ing. Libuše Nesčáková, MBA Ministerstvo financí
 14. Mgr. Barbara Kubátová, zástupkyně Kanceláře veřejné ochránkyně práv
 15. Mgr. Ing. Tomáš Pavlas, Otevřená společnost
 16. Ing. Zdeňka Pikešová, Ministerstvo pro místní rozvoj
 17. JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví
 18. Ing. Marek Rojíček, Ph.D., Český statistický úřad
 19. Bc. Helena Skálová, Gender Studies
 20. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 21. PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., Česká ženská lobby (místopředsedkyně)
 22. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 23. Mgr. Markéta Kos Mottlová, Fórum 50 %
 24. PhDr. Jindřich Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 25. Mgr. Michal Uhl, nezávislý odborník
 26. Ing. Petr Vančura, Ministerstvo obrany
 27. Ing. Miloslav Stašek,  Ministerstvo zahraničních věcí 
 28. JUDr. Martina Děvěrová, MPA, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 29. Renata Berkyová, Slovo 21, z. s.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter