Členky a členové

29. 9. 2014 10:40

Členky a členové Rady vlády pro rovnost žen a mužů

Rada má celkem 31 členek a členů z řad ústředních orgánů státní správy, neziskového sektoru, akademické obce, sociálních partnerů a občanské společnosti. Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády ČR, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů. Ke dni 11. 7. 2018 se stal předsedou Rady Ing. Andrej Babiš.

Předseda Rady:

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády

Členky a členové:

 1. prof. JUDr. Helena Válková, Csc., zmocněnkyně vlády pro lidská práva (místopředsedkyně)
 2. Ing. Michael Forman, Ministerstvo zemědělství
 3. PhDr. Marie Čermáková, Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i.
 4. Ing. Vladimíra Drbalová, Svaz průmyslu a dopravy
 5. Mgr. Petra Havlíková, NESEHNUTÍ
 6. Mgr. Jana Chržová, Český svaz žen
 7. Mgr. Josef Petr, Liga otevřených mužů
 8. Mgr. Jana Hanzlíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 9. Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra
 10. Mgr. Rut Kolínská, Síť pro rodinu
 11. PhDr. Branislava Marvánová Vargová, nezávislá odbornice
 12. Mgr. Jan Lišák, Ministerstvo spravedlnosti
 13. Ing. Radka Sokolová, Českomoravská konfederace odborových svazů
 14. Ing. Karel Tyll, Ministerstvo financí
 15. Mgr. Barbara Kubátová, zástupkyně Kanceláře veřejné ochránkyně práv
 16. Mgr. Ing. Tomáš Pavlas, Otevřená společnost
 17. Ing. Zdeňka Pikešová, Ministerstvo pro místní rozvoj
 18. JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví
 19. Ing. Marek Rojíček, Ph.D., Český statistický úřad
 20. Bc. Helena Skálová, Gender Studies
 21. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 22. PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., Česká ženská lobby (místopředsedkyně)
 23. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 24. Mgr. Markéta Kos Mottlová, Fórum 50 %
 25. PhDr. Jindřich Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 26. Mgr. Michal Uhl, nezávislý odborník
 27. Ing. Petr Vančura, Ministerstvo obrany
 28. Ing. Miloslav Stašek,  Ministerstvo zahraničních věcí 
 29. JUDr. Martina Děvěrová, MPA, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 30. Renata Berkyová, Slovo 21, z. s.
 31. Ing. Zdeněk Novák, Ministerstvo kultury

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter