Členky a členové

29. 9. 2014 10:40

Členky a členové Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Rada má celkem 28 členek a členů z řad ústředních orgánů státní správy, neziskového sektoru, akademické obce, sociálních partnerů a občanské společnosti. Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády ČR, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů.Usnesením vlády ČR ze dne 13. prosince 2017 č. 875 byl koordinací na vládní úrovni úkolů v oblasti lidských práv a rovných příležitostí pověřen ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Předseda Rady:

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D, ministr spravedlnosti

Členky a členové:

 1. Ing. Jiří Bakalík, Ministerstvo zemědělství
 2. PhDr. Marie Čermáková, Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i.
 3. Ing. Vladimíra Drbalová, Svaz průmyslu a dopravy
 4. Mgr. Petra Havlíková, NESEHNUTÍ
 5. Mgr. Jana Chržová, Český svaz žen
 6. PhDr. Martin Jára, Liga otevřených mužů
 7. Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 8. Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra
 9. Mgr. Rut Kolínská, Síť pro rodinu
 10. PhDr. Branislava Marvánová Vargová, nezávislá odbornice
 11. Mgr. Jan Lišák, Ministerstvo spravedlnosti
 12. Dana Machátová, Českomoravská konfederace odborových svazů
 13. Ing. Libuše Nesčáková, MBA Ministerstvo financí
 14. Mgr. Dagmar Krišová, zástupkyně Kanceláře veřejné ochránkyně práv
 15. Mgr. Ing. Tomáš Pavlas, Otevřená společnost
 16. Ing. Zdeňka Pikešová, Ministerstvo pro místní rozvoj
 17. JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví
 18. Ing. Marek Rojíček, Ph.D., Český statistický úřad
 19. Bc. Helena Skálová, Gender Studies
 20. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 21. Mgr. Jana Smiggels Kavková, Česká ženská lobby
 22. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 23. Mgr. Veronika Šprincová, Fórum 50 %
 24. PhDr. Jindřich Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 25. Mgr. Michal Uhl, nezávislý odborník
 26. Ing. Petr Vančura, Ministerstvo obrany

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter