Dokumenty

22. 10. 2014 16:10

Základní dokumenty Rady

V přílohách jsou k dispozici následující dokumenty Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako "Rada"):

  • Statut Rady
  • Jednací řád Rady
  • Výroční zprávy Rady za roky 2002 - 2014
  • Záznamy ze zasedání Rady za roky 2002 - 2007

Pod níže uvedenými odkazy můžete nalézt další dokumenty zpracovávané sekretariátem Rady (oddělením rovnosti žen a mužů):

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter