Aktuality

25. 4. 2017 10:03

Avízo: Rada vlády pro národnostní menšiny se bude zabývat zprávou o činnosti Rady v roce 2016

Ve středu 26. dubna 2017 se od 10.00 hodin v sídle vlády ČR, Strakově akademii, uskuteční letos druhé jednání Rady vlády pro národnostní menšiny.

Hlavním bodem program bude Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2016 a na ní navazující Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2016.

Dále členové Rady obdrží informace o jednání Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy.

Dalším probíraným tématem budou dotační programy zaměřené na národnostní menšiny - a to konkrétně z rozpočtů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Úřadu vlády.

Na závěr pak Pracovní skupina pro řešení situace německých a dalších hrobů na českých hřbitovech podá účastníkům zasedání aktuální informace o aktuální činnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter