Aktuality

28. 8. 2020 11:30

Podklady ze Semináře pro žadatele o dotace ÚV ČR v oblasti lidských práv pro rok 2021 v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Ve dnech 25. a 27. srpna 2020 proběhl v Hrzánském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

V rámci semináře proběhly workshopy k jednotlivým dotačním programům, kde byly žadatelům o dotaci představeny změny v poskytování dotací ze státního rozpočtu, pravidla pro podávání žádosti o poskytnutí dotace a vysvětlena práce s webovou aplikací pro správu dotačního řízení na rok 2021.

Seminář k dotačnímu programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti se uskutečnil 27. srpna 2020.

Prezentaci z workshopu zveřejňujeme v příloze tohoto článku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter