Aktuality

25. 7. 2019 13:53

Pozvánka na seminář pro žadatele v dotačních programech Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR pro rok 2020

Seminář se uskuteční ve dnech 20. a 21. srpna 2019 od 9.00 h. do 16.00 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Program semináře naleznete v příloze.

Seminář je určen pro žadatele v následujících dotačních programech ÚV ČR:

  • Podpora terénní práce: 21. srpna 2019 (Zlatý sál; kontaktní osoba: Tadeáš Mertlík, Master, e-mail: mertlik.tadeas@vlada.cz);
  • Podpora koordinátorů pro romské záležitosti: 20. srpna 2019 (Masarykův sál: Tadeáš Mertlík, Master, e-mail: mertlik.tadeas@vlada.cz);
  • Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce: 20. srpna 2019
    (Hnědý sál; kontaktní osoba: Ing. Kateřina Hlavová, e-mail: hlavova.katerina@vlada.cz);
  • Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků: 21. srpna 2019 (Masarykův sál; kontaktní osoba: Mgr. Klára Jůnová, e-mail: junova.klara@vlada.cz).

Registraci na seminář zašlete emailem dané kontaktní osobě za dotační program, v němž chcete žádost o poskytnutí dotace podávat, a to nejpozději do 14. srpna 2019 (včetně). 

V předmětu e-mailu, prosím, uveďte: "Seminář pro žadatele - [název dotačního programu]". V těle e-mailu k registraci na seminář uveďte Vaše jméno, příjmení, e-mail, organizaci/instituci, případné speciální požadavky na stravu (např. bezlepková strava).

Vaše účast bude potvrzena dle pořadí přihlášení. Jelikož je k dispozici pouze omezený počet míst, za jednu organizaci/instituci předpokládáme účast maximálně dvou osob.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter