Aktuality

24. 2. 2017 15:05

Romští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny na pracovním výjezdu do Ostravy

Ve dnech 23. - 24. února 2017 uskutečnili romští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny spolu s pracovníky Kanceláře Rady pracovní cestu do Ostravy. Zde se setkali se zástupci magistrátu města a místních neziskových organizací. Pracovní cesta tak navázala na dobrou zkušenost z obdobné návštěvy Brna v lednu tohoto roku.

Důvodem cesty bylo zjistit, jaká je aktuální situace Romů žijících v Ostravě, jaké je postavení romských a proromských organizací – a projednat plánovaná opatření, která jsou v Ostravě nastavena s realizací koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Dalším cílem bylo informovat o projektu Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy.

Delegace zástupců romské Rady a pracovníků Kanceláře Rady navštívila v Ostravě regionální centrum Východ Agentury pro sociální začleňováníDelegace složená ze zástupců Rady a pracovníků Kanceláře Rady navštívila regionální centrum Východ Agentury pro sociální začleňování, kde diskutovala nad činností Agentury v Ostravě v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučené lokalitě.  Diskutovala se například témata bydlení, vzdělávání či přístupu k lékařské péči. Agentura rovněž prezentovala dosavadní průběh pilotního projektu dostupnosti bydlení pro zadlužené.

Delegace zástupců romské Rady a pracovníků Kanceláře Rady navštívila v Ostravě Vesničku soužití - unikátní projekt sociálního bydleníPoté se delegace přesunula do Vesničky soužití, kde se zástupci Rady a Kanceláře setkali se zástupci ostravského magistrátu a městských částí. Nejdříve se diskutovalo o výstupech projektu Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy, poté úředníci představili přístup města k romské integraci a spolupráci městských částí s neziskovými organizacemi či s Agenturou a poukázali také na některá slabá místa, se kterými se potýkají v rámci společného úsilí ke zlepšení života na Ostravsku.

Představen byl tříletý školský projekt města, který začal v září na 27 školách. Už nyní je patrné, že projekt funguje, je registrováno snížení neomluvených hodin absencí. Řeč byla také o podpoře zaměstnávání Romů a podpoře sociálního podnikání – konkrétně o projektu firmy dodávající svačiny do školy a zaměstnávající romské ženy. Členové Rady na tyto problémy reagovali příklady dobré praxe.

Členové delegace z romské Rady a pracovníků Kanceláře Rady se ve Vesničce soužití setkali se zástupci ostravského magistrátu a městských část
Následovala prohlídka Vesničky soužití, unikátního projektu sociálního bydlení, který vznikl v roce 2002 a na jehož vybudování se podíleli samotní budoucí nájemnici, příkladná byla zejména schopnost nájemců držet si bydlení a zaměstnanost. Ve Vesničce pak následovala diskuse s místními aktéry a ostravskými neziskovými organizacemi, kteří poukázali na problémy, kterým Romové na Ostravsku čelí, hojně se diskutovalo o tématech jako je bydlení, zadluženosti, vzdělávání. Návštěva byla zpestřena kulturním programem, tanečním vystoupením romských dívek z neziskové organizace Vzájemné soužití a chlapců ze společnosti Jekhetane a také ochutnávkou romského jídla pišot.
Delegace zástupců romské Rady a pracovníků Kanceláře Rady shlédla v Ostravě ve Vesničce soužití taneční vystoupení romských dívek z neziskové


Druhý den delegace navštívila jednu z ubytoven a navštívila organizace, které se zaměřují na romskou problematiku.

Další návštěva zástupců Rady a Úřadu vlády proběhne v březnu. Tentokrát pojedou do Chomutova.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter