Aktuality

20. 1. 2020 15:45

Zasedání Výboru pro naplňování strategie romské integrace

Dne 3. ledna 2020 zasedal Výbor pro naplňování romské integrace

Program


1. Zahájení

2. Organizace fungování Výboru pro naplňování strategie romské integrace

3. Cíle Výboru pro naplňování strategie romské integrace 

4. Informace o přípravě Strategie romské integrace 2021 – 2030 

5. Informace o plnění Strategie romské integrace do roku 2020 za roky 2017 a 2018

6. Informace o nadcházejícím monitorování plnění Strategie romské integrace do roku 2020

7. Informace jednotlivých řídicích orgánů o jejich činnosti a možnosti participace Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v programovém období 2021+

8. Informace MV aktuální vývoj stanoviska ministra vnitra: Zpráva o extremismu by měla obsahovat pouze případy, které byly rozhodnuty soudně nebo vyšetřeny PČR

9. Závěr

Detailnější informace o proběhlém zasedání naleznete v zápisu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter