Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

30. 1. 2015 15:51

Doporučení komise v dotačním řízení na rok 2015 programu Prevence soc. vyloučení a komunitní práce

Předkládáme Vám přehled návrhů hodnotitelské komise dotačního řízení programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2015.

Počet přijatých žádostí: celkem 77

Počet žádostí vyřazených na základě zásadních formálních nedostatků: 3

Doporučení hodnotitelské komise k udělení dotace ze dne 15. a 16. ledna 2015:

DOPORUČENÝCH: 33

NEDOPORUČENÝCH: 41

Výsledky jsou podkladem pro vedoucího Úřadu k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konečné výsledky s částkami poskytnutých dotací budou zveřejněny na internetových stránkách ÚV ČR po podpisu rozhodnutí vedoucím Úřadu vlády. Dále budou tyto informace zveřejněny v informačním systému vedeném Ministerstvem financí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty