Archiv dotací

14. 6. 2012 9:17

Výroční zprávy neziskových organizací za rok 2011 - UPOZORNĚNÍ

Upozornění pro neziskové organizace na blížící se termín k zasílání výroční zprávy za rok 2011.

Dle Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2011  jsou povinni všichni příjemci dotace v programu Předcházení sociálního vyloučení a odstraňování jeho důsledků předložit pracovišti SLP do 30. června 2012 výroční zprávu nebo její ekvivalent o svých aktivitách za období, na které mu byla dotace poskytnuta (jeden výtisk).

Výroční zpráva musí obsahovat celkový přehled hospodaření organizace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter