Dokumenty Etické komise České republiky

Dokumenty 21 až 26 z 26

25. 9. 2012

Zpráva o činnosti sekretariátu Etické komise

Zpráva o činnosti sekretariátu dle čl. 8 odst. 2 Jednacího řádu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu k 30. 8. 2012

celý text zprávy

21. 9. 2012

Závěr č. 3 Etické komise

k pojmu veřejnost dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. ve vztahu k tzv. verbovce StB, která probíhala na služebně StB

celý text zprávy

21. 9. 2012

Závěr č. 2 Etické komise

k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů uváděných v odvolacím řízení

celý text zprávy

21. 9. 2012

Závěr č. 1 Etické komise

k důsledkům realizace usnesení vlády č 135 ze dne 6. února 1958 a usnesení vlády č. 256 ze dne 14. března 1958

celý text zprávy

28. 6. 2012

O Etické komisi

Etická komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu se skládá z devíti členů. Po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Vláda ČR a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Etické komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou...

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 26 z 26