Dokumenty Etické komise České republiky

Dokumenty 21 až 29 z 29

1. 3. 2013

Závěr č. 4 Etické komise

k posuzování spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

5. 12. 2012

Ohrazení předsedy Etické komise proti nepravdivým a nesprávným informacím zveřejněných v článku Lidových novin

Ohrazení proti nepravdivým a nesprávným informacím zveřejněných v článku Lidových novin ze dne 4. prosince 2012 a proti sdělování osobních údajů o osobách, jejichž zveřejnění bylo výslovně podmíněno.

celý text zprávy

25. 9. 2012

Zpráva o činnosti sekretariátu Etické komise

Zpráva o činnosti sekretariátu dle čl. 8 odst. 2 Jednacího řádu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu k 30. 8. 2012

celý text zprávy

21. 9. 2012

Závěr č. 3 Etické komise

k pojmu veřejnost dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. ve vztahu k tzv. verbovce StB, která probíhala na služebně StB

celý text zprávy

21. 9. 2012

Závěr č. 2 Etické komise

k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů uváděných v odvolacím řízení

celý text zprávy

21. 9. 2012

Závěr č. 1 Etické komise

k důsledkům realizace usnesení vlády č 135 ze dne 6. února 1958 a usnesení vlády č. 256 ze dne 14. března 1958

celý text zprávy

28. 6. 2012

O Etické komisi

Etická komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu se skládá z devíti členů. Po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Vláda ČR a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Etické komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou...

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 29 z 29