Rada vlády pro rovnost žen a mužů

9. 7. 2010 14:12

Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů z 1. července 2010 a záznam ze zasedání

Dne 1. července 2010 jednala za účasti zástupců a zástupkyň jednotlivých ministerstev, akademických pracovišť a neziskových organizací Rada vlády pro rovné příležitosti pro ženy a muže. Radu řídil její místopředseda zmocněnec vlády ČR pro lidská práva Michael Kocáb.

Rada přijala během svého jednání tato usnesení:


Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů č. 1 ze dne 1. července 2010

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

I.                    bere na vědomí informaci týkající se stažení návrhu volebních zákonů a

II.                 pověřuje Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, aby vyhodnotil dosavadní legislativní proces i s ohledem na analýzu voleb do Poslanecké sněmovny PČR a zpracoval novou strategii pro prosazování rovného zastoupení žen a mužů v zastupitelských sborech. 


Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů č. 2 ze dne 1. července 2010

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

vítá rozhodnutí o zpracování dlouhodobější strategie rovnosti žen a mužů a vyjadřuje podporu zmocněnci v této činnosti.


Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů č. 3 ze dne 1. července 2010

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

považuje za zásadní zachování Sekce pro lidská práva v rámci Úřadu vlády ČR, včetně zachování lidskoprávních poradních orgánů s poměrným zastoupením státní správy, nevládních organizací a akademické obce.


Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů č. 4 ze dne 1. července 2010

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

vyjadřuje znepokojení nad faktem, že v nově navrhované vládě není zastoupena ani jedna žena. 


Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů č. 5 ze dne 1. července 2010

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

I.                    bere na vědomí prezentaci k sexuálnímu obtěžování ve vysokoškolském prostředí a

II.                 vyjadřuje odhodlání se problematikou sexuálního obtěžování ve vzdělávání dále zabývat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter