Činnost rady

17. 6. 2020 16:01

Záznam o provedení hlasování per rollam 1/2020

Dne 26. května bylo vyhlášeno hlasování per rollam č. 01/2020 Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty