Činnost rady

21. 6. 2019 15:09

Záznam o provedení hlasování per rollam 3/2019

Dne 31. května bylo vyhlášeno hlasování per rollam č. 03/2019 Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty