Činnost rady

28. 4. 2009 12:48

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 22. dubna 2009

Rada schválila plán práce na rok 2009 a výroční zprávu za rok 2008. Velmi diskutovanou otázkou bylo financování nestátních neziskových organizací. Vedoucí oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Mgr. Kateřina Manová seznámila členky a členy Rady se záměrem zákona o veřejně prospěšných organizacích.

Rada projednala a schválila návrhy na ustavení nových výborů:

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách,
Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života,
Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice,
Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů.

Dále se Rada zabývala problematikou mediace v péči o děti, plněním resortních plánů pro prosazování rovných příležitostí žen a mužů na ministerstvu spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy.

Rada se rozhodla doporučit vládě rozšířit oblasti státní dotační politiky podporu nestátních neziskových organizací, které se zabývají rovnými příležitostmi žen a mužů a rozšířit v tomto ohledu pravomoci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter