Dokumenty

30. 11. 2016 13:55

Analýzy v rámci projektu z Norských fondů

Oddělení rovnosti žen a mužů zabezpečuje od 1. července 2014 do 30. dubna 2016 realizaci Projektu CZ13 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ (NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014)

Výstupem tohoto projektu je mj. vznik odborných studií v oblasti genderově podmíněného násilí a rovnosti žen a mužů. Vzniklé analýzy jsou zveřejněny v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter