Dokumenty

12. 3. 2018 15:04

Písemná informace o krocích učiněných při realizaci doporučení Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen týkajících se podpory vyššího zastoupení žen

Vláda ČR schválila dne 8. března 2018 „Písemnou informaci o krocích učiněných při realizaci doporučení Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen týkajících se podpory vyššího zastoupení žen v politice (doporučení č. 23) a sterilizací provedených v rozporu s právem (doporučení č. 29)“

Česká republika je smluvní stranou Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen „Úmluva“), kterou Československá socialistická republika podepsala dne 17. července 1980. Podle čl. 17 Úmluvy byl zřízen kontrolní mechanismus – Výbor pro odstranění diskriminace žen (dále jen „Výbor“) – jako orgán příslušný pro posuzování úrovně naplňování ustanovení Úmluvy.
Dne 23. února 2016 proběhlo v Ženevě slyšení delegace ČR před Výborem za účelem přezkumu 6. Periodické zprávy ČR o plnění Úmluvy. Dne 4. března 2016 Výbor vydal závěrečná doporučení adresovaná ČR, přičemž informaci o plnění některých z nich si vyžádal v termínu do dvou let.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter