Aktivity projektu

28. 7. 2015 13:03

Vyšla statistická ročenka Zaostřeno na ženy a muže 2014

Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem vzniklo další vydání statistické ročenky Zaostřeno na ženy a muže 2014. Ročenka obsahuje podrobné statistické údaje členěné dle pohlaví v následujících oblastech společenského života:

  • Obyvatelstvo a rodiny a domácnosti
  • Zdraví
  • Vzdělání
  • Práce a mzdy
  • Sociální zabezpečení
  • Soudnictví, kriminalita
  • Veřejný život a rozhodování
  • Věda a technologie
  • Informační technologie

V elektronické podobě je ročenka k dispozici na internetových stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2013-qelgahgc43.

V rámci Projektu CZ13 vznikla také tištěná verze publikace Zaostřeno na ženy a mužů 2014, která je distribuována orgánům státní správy a dalším subjektům působícím v oblasti podpory rovnosti žen a mužů prostřednictvím Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty